Vitaal dorp

Werkgroepleden:
Evert Hoogewerf
Sieg Scholten
Gerard van Diepen

Een vitale leefomgeving is de basis voor een krachtige samenleving.
Een vitaal dorp ontstaat in samenspel van bewoners, woon-, zorg- en sociaalwerkorganisaties en gemeente. Belangrijke elementen voor een gezonde leefomgeving zijn uitnodigen tot bewegen, elkaar ontmoeten, ontspannen, een goede milieukwaliteit (lucht, geluid), klimaatbestendigheid en goede toegang tot voorzieningen.

De werkgroep Vitaal dorp houdt zich bezig met de alledaagse belangen van de inwoners. Waar mogelijk biedt zij inwoners een luisterend oor en probeert te helpen. Dit kunnen zaken zijn als gebruik/misbruik van openbare ruimtes, onveilige verkeerssituaties, een eigen plek voor jongeren en ouderen, speeltoestellen, voorzieningen in het dorp en overlast. Het helpen bestaat in beginsel uit het inventariseren en structureren van het probleem, zo mogelijk het bij elkaar brengen van personen die aan een oplossing kunnen bijdragen en/of het afstemmen met de Gemeente Beverwijk.