Geef stank-, stof- en geluidsoverlast door en draag bij aan een gezonde IJmond

https://gisviewer.odnzkg.nl/tatasteel/

Uw melding bij de OD NZKG wordt helaas niet doorgestuurd naar Tata Steel. U dient dus ook een melding te doen bij Tata steel via:

https://omgeving.tatasteel.nl/meldformulier.html

Wat doen de verschillende instanties met mijn melding?
Tata Steel werkt aan het verbeteren van milieuprestaties en heeft er alle belang bij een goede buur te zijn. Meldingen worden gebruikt om oorzaken te onderzoeken én aan te pakken. In sommige gevallen biedt Tata Steel compensatie, zoals het reinigen van huis of auto.

Omgevingsdienst Noordzeekanaal verleent de vergunningen aan risicovolle bedrijven in het Noordzeekanaalgebied. Bovendien zien zij er op toe dat alle partijen hun (wettelijke) verplichten nakomen. Kortom: zij zijn het bevoegd gezag. Na een melding zal de ODNZKG onderzoek doen naar de veroorzaker. Als deze bekend is en er inderdaad milieuvoorschriften zijn overtreden, dan kunnen er maatregelen worden genomen en/of sancties worden opgelegd.

GGD Kennemerland houdt zicht op de gezondheidsrisico’s in de regio. De meldingen hebben richting GGD een alarmerend effect. De GGD kan een gezondheidsadvies afgeven.