Dorpsraad Wijk aan Zee is een ANBI

De Dorpsraad Wijk aan Zee heeft een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status. Dit maakt dat doneren aan de Dorpsraad onder fiscaal gunstigere omstandigheden kan. Transparantie over het reilen en zeilen van onze stichting is hiervoor van belang. Een aantal gegevens en informatie zetten we daarom helder voor u op een rij op deze pagina:

Algemene gegevens:

Het RSIN of fiscaalnummer voor de Dorpsraad Wijk aan Zee is: 815300736

Contactgegevens Dorpsraad

Hoofddoel (uit de statuten; 1983)

“De stichting stelt zich ten doel: het bevorderen van de leefbaarheid van Wijk aan Zee, in de ruimste zin des woords”.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

Het beleidsplan 2019-2022 is vooralsnog opgenomen als voortschrijdend beleidsplan in het jaarverslag 2018. In dit jaarverslag is ook de financiële paragraaf opgenomen.

Functies en namen van bestuurders

Het bestuur van de Dorpsraad Wijk aan Zee kunt u hier terugvinden.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van het bestuur is eenvoudig te omschrijven: dorpsraadsleden doen hun activiteiten vrijwillig, dus onbezoldigd.

Actuele documentatie

Actuele documentatie is op verschillende pagina’s op deze site terug te vinden.
  1. Vergaderstukken
  2. Jaarverslagen en beleidsplan
  3. Brieven, zienswijzen, bezwaren etc

Financiële verantwoording

De Dorpsraad Wijk aan Zee ontvangt op basis van een vooraf aangeleverde begroting een subsidie van de Gemeente Beverwijk. De penningmeester is samen met het dagelijks bestuur en de kascommissie verantwoordelijk voor de besteding van het beschikbare geld en de rapportage. Gedurende het jaar wordt de begroting grotendeels nageleefd, afwijkingen worden in het dagelijks bestuur besproken en in de stichtingsraad afgestemd.