Gezondheid en Milieu

Werkgroepleden:
Linda Valent
Kerstin Hogenbirk
Mirjam Gosen
Ineke Holtwijk

Gezien de ligging van Wijk aan Zee direct grenzend aan het industrieterrein van Tata Steel dient er een goede balans te zijn tussen economische belangen en beperking van hinder. De gezondheid van de inwoners staat daarbij centraal.