Ruimtelijke Ordening

Werkgroepleden:
Peter Mijnen
Hans Dellevoet

De werkgroep Ruimtelijke ordening zet zich in voor het vroegtijdig begeleiden, toetsen, monitoren en realiseren van plannen die ingrijpen op de Ruimtelijke Ordening van het dorp.

Hierbij proberen we in een zo vroeg mogelijk stadium aan te haken bij nieuwe plannen om, waar mogelijk, tijdig wensen en bezwaren een plek te kunnen geven.

Waar we een paar jaar geleden nog blij verrast waren met een aantal nieuwe ontwikkelingen in het dorp, die vooral de woningnood zouden kunnen verlichten, kenmerkte 2023 zich meer vanwege de teleurstellingen: plannen kwamen moeizaam, half of zelfs helemaal niet van de grond.

Ook de ontwikkelingsmogelijkheden die het laatste bestemmingsplan laat zien zijn nog verre van gerealiseerd. Er loopt op dit moment vanuit een groep “stenen stakeholders” een haalbaarheidsstudie waar we in de loop van 2024 resultaat van hopen te zien.

De werkgroep RO blijft zich dan ook inzetten voor gezondere ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening. Een speerpunt hierin is het vergroten van het aanbod aan vaste bewoners in Wijk aan Zee. Die staat al jaren onder druk en is slecht voor de leefbaarheid en sociale cohesie van het dorp. Hiervoor is een groei met enkele honderden nieuwe vaste bewoners eigenlijk noodzakelijk. Dit is goed voor de school, de sportvereniging, de horeca en stopt de verdere vergrijzing van het dorp. Cruciaal om niet in een sociale krimp te belanden.

Onze standpunten daarin: Onttrekking van woonruimte voor andere doelen dient voorkomen en zelfs teruggedrongen te worden. Herontwikkeling van bestaande panden bij voorkeur enkel voor vaste bewoning. Nieuwbouw het liefst met een zorgvuldig afgewogen breed aanbod dat recht doet aan de behoefte, mogelijkheden, doorstroming en het beeldkwaliteitsplan.