Rechtbank vernietigt de door Gedeputeerde Staten verleende vergunning aan Tata Steel.

Rechtbank vernietigt de door Gedeputeerde Staten verleende vergunning aan Tata Steel.

In de zaak van de nieuwe oven van de warmbandwalserij is de Dorpsraad in het gelijk gesteld. Omdat GS de immissie van zwaveldioxide en de gevolgen van de toename van uitstoot van lood en zink niet heeft onderzocht, is het besluit tot het verlenen van de vergunning niet zorgvuldig voorbereid en goed gemotiveerd. Daarom vernietigt de Rechtbank de verleende vergunning.

Zie link voor een toelichting op de uitspraak https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2022:132

Laatste berichten

Deel deze bericht