Presentatie Luchtkwaliteit en Gezondheid.

Presentatie Luchtkwaliteit en Gezondheid.

Tata Steell

 

 

 

 

 

 

 

Op  de vergadering van de Dorpsraad van woensdag 12 april zullen als gast op bezoek komen:
Brigitte Velthuis van de Omgevingsdienst IJmond en
Rinske Keuken, arts maatschappij en gezondheid, medische milieukunde, van de GGD Kennemerland.

Zij zullen een presentatie geven over de volgende onderwerpen:

Brigitte over luchtkwaliteit:

  • Luchtkwaliteit: opbouw, bronnen; grenswaarden, meten/berekenen – meetnet/monitoringstool; bevoegd gezag, vergunningverlening en toezicht en handhaving
  • Visie luchtkwaliteit (onderdelen schone industrie, mobiliteit, gebiedsgerichte gezondheid);

Rinske dan over gezondheid:

  • Fijn stof, ultra fijn stof in relatie tot gezondheid
  • Onderzoeken IJmond
  • App Luchtkwaliteit

Aansluitend is er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie.

Alle Wijk aan Zee-ers zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Dorpshuis De Moriaan, Dorpsduinen 4, 1949 EG – Wijk aan Zee. Aanvang 20.00 uur.

Laatste berichten

Deel deze bericht